CHÍNH SÁCH TRẢ THƯỞNG AFFILIATE

1. Bạn trực tiếp bán hàng bạn sẽ nhận được mức hoa hồng 20% /đơn hàng.

2. Bạn tuyển thêm người làm cấp dưới của bạn (cấp 2):

  • Nếu bạn trực tiếp bán hàng bạn sẽ nhận được mức hoa hồng 20% /đơn hàng.
  • Nếu cấp dưới của bạn bán hàng bạn sẽ nhận được mức hoa hồng 5% /đơn hàng và cấp dưới của bạn (người trực tiếp bán được sản phẩm) sẽ nhận được mức hoa hồng 20% /đơn hàng.
BạnCấp 2
Trực tiếp bán20%
Cấp 2 bán5%20%

3. Thanh toán

  • Tổng thu nhập cần phải đạt tối thiểu 500.000 đ.
  • Nếu tháng hiện tại tổng thu nhập của bạn nhỏ hơn 500.000 đ thì số dư của bạn được cộng dồn vào tháng sau.
  • Từ ngày 26-30/31 hàng tháng Hitoro Book sẽ đối soát thu nhập cho bạn.
  • Từ ngày 05-10 của tháng tiếp theo Hitoro Book sẽ thanh toán 100% thu nhập của bạn.
  • Hitoro Book chỉ chấp nhận thanh toán qua ngân hàng Vietcombank.
  • Tài khoản ngân hàng Vietcombank phải là chính chủ, nghĩa là thông tin trên CMND (Họ và tên, số CMND) phải trùng khớp với thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin đăng đăng ký tại Hitoro Book.

ĐĂNG KÝ NGAY